pajacyk.pl - codziennie...
intymnet.pl


Grażyna Czubińska MA, MPSA
SEKSUOLOG, DORADCA RODZINNY
- L O N D Y N -


seksuologia - WARSZAWA - psychologia
konsultacje, porady, specjalista, specjaliści, gabinet, gabinety, przychodnia, klinika, polski, polscy, seksuolog, psycholog, specialisty, specjalistów, seksuolodzy, psycholodzy, seksuologia, psychologia, warszawa, warszawie, warszawy, londyn, londynie, polska, londynu, polsce, anglia, anglii, wyspy, wyspach


intymnet  |  mediaroom  blog pomoc specjalisty w Warszawie
KONSULTACJE ONLINE
pomoc specjalisty w Londynie
partnerzy  szkolenia  |  kontakt

konsultacje, porady, specjalista, specjaliści, gabinet, gabinety, przychodnia, klinika, polski, polscy, seksuolog, psycholog, specialisty, specjalistów, seksuolodzy, psycholodzy, seksuologia, psychologia, warszawa, warszawie, warszawy, londyn, londynie, polska, londynu, polsce, anglia, anglii, wyspy, wyspach
seksuologia - LONDYN - psychologiaautorka

osobisty blog ekspercki

archiwum


Grażyna Czubińska

G r a ż y n a    C z u b i ń s k a


Styczeń 2010 | Grażyna Czubińska: "związek na odległość..."

Życie toczy się naprzód, a tu raz po raz wraca temat związków na odległość. Wiem (nie z oficjalnych danych statystycznych, ale bezpośrednio z doświadczenia zawodowego w UK), że Polaków na Wyspach raczej niezbyt ubywa. Ci, którzy w jakimś momencie swojego emigracyjnego życia odnajdują mnie w swojej własnej potrzebie wewnętrznej, mówią często: "Pani Grażyno, kocham(y się), ale czy i jak dam(y) radę?" Żona czy mąż w Polsce, a w Wielkiej Brytanii nadzieje czy też po prostu praca. Zawsze powtarzam, że nie ma uniwersalnych recept na przecież indywidualne przypadki... Każdy człowiek jest w pewnym sensie złożonym rozdziałem w księdze istnienia związku. Jeżeli pod uwagę bierzemy całość - dwoje ludzi razem, to sprawa staje się podwójnie złożona. W scenariuszach mamy to, co dostaliśmy na starcie (kultura, społeczeństwo, rodzina), a także to, co na co w mniejszym lub większym stopniu sami mieliśmy lub mamy dalej wpływ (chęci, wybory, doświadczenia). Nie można od razu mieć więc zupełnej pewności czy w perspektywie czasu uda się utrzymać istnienie ważnych relacji. Ktoś może powie, że skoro się wyjechało (zostawiło w domu najbliższą osobę, przedkładając zarobkowanie nad bycie razem), to pewnie te relacje (partnerskie / małżeńskie) nie są dla wyjeżdżających tak ważne... Nie, to nie prawda - mniej więcej 95% przypadków osób w związkach na odległość, z jakimi pracowałam, to emigranci z przymusu, a nie z wyboru. Często jest bowiem tak, że trzeba wspólnie szukać lepszych perspektyw na życie, a tylko jedno może je realizować - bo dzieci i szkoła, bo lepiej potrzymać przez jakiś czas "wróbla" za np. 1500 PLN na miesiąc w garści, niż liczyć od razu na "gołębia" za  np. 1500 GBP a month na dachu, bo tysiące innych i równie życiowych powodów. Rozłąka - brak ciepłego przytulenia co rano, brak ciepłego pocałunku co wieczór, to chłodzi... Dlatego - jeśli nam zależy na sobie, nie wolno nigdy dopuszczać do stanu "wyłączania się" na dłużej z ciągłego kontaktu, chociażby za pośrednictwem technologii...Obrazowym przykładem jest to, co dzieje się między bohaterami filmu "Avatar", który ostatnio jest bardzo popularny zwłaszcza wśród młodych ludzi. A trzeba pamiętać, że około 80% fali emigracyjnej po 2004 to młodzież między 20 i 35 rokiem życia. Wracając do myśli, ten mężczyzna jest co prawda w dopiero rodzącym się związku, jednak i to pozwala nam zauważyć jak bardzo ważne dla podsycania płomienia uczuć jest chociażby pośrednie bycie ze sobą. Ciało, którego używa by raz po raz widzieć się, słyszeć, przebywać z tą, na której mu zależy - jego awatar jest jakąś formą technologii użytecznej także w sferze fundamentalnych relacji międzyludzkich. Umożliwia im "związek na odległość..."

Pomijam istotne różnice światów, jakich on i ona są częściami. To byłby temat na co najmniej osobny wpis w blogu. Zwracam teraz uwagę głównie na fakt ich bycia ze sobą - podtrzymywania kontaktu przez nich, z wykorzystaniem awatara. Gdy tak patrzymy na ich związek, to baza wojskowa, w której on przebywa, jest swoistą "emigracją". To miejsce, z którego on "łączy się" z bliską sobie kobietą, żyjącą tam, gdzie zawsze są jego myśli... Niezależność, jaką ona się charakteryzuje, to również temat-rzeka. Partnerski związek na tym właśnie polega, że oboje mają nie tylko siebie, ale i swoje indywidualne sprawy. Wówczas zazwyczaj jest trudniej utrzymać związek przy życiu, lecz z drugiej strony utrzymanie go świadczy o dojrzałości partnerów...Przetrwanie takiego związku na odległość możliwe jest tylko wtedy, gdy jego sferze emocjonalnej towarzyszy fundamentalne rozumienie życia przez oboje ludzi. Uczucia mają to do siebie, że dość szybko przemijają - zwłaszcza gdy ludzie nie są ze sobą w bezpośrednim kontakcie na co dzień. Ale gdy oprócz uczuć łączy nas także pełna świadomość tego, że jesteśmy związani z kimś faktycznie właściwym, wówczas mało istotna, zwłaszcza w czasach internetu i względnie tanich biletów lotniczych, jest kwestia odległości pomiędzy np. Polską i Wielką Brytanią. Fizyczne rozłąki w przypadku rzeczywiście partnerskich relacji między dwojgiem osób, scalają ich związek na poziomie mentalnym. Nie ma przecież nic lepszego w odniesieniu do integrowania ludzi, niż stawianie przed nimi kolejnych przeszkód do wspólnego pokonania. Taką przeszkodą może być także emigracja... A jeszcze w odniesieniu do "Avatara", to choćby dla zobaczenia w trójwymiarze krajobrazów tam stworzonych warto było się wybrać. Wimbledon odtąd chyba już nie tylko z tenisem będzie przynajmniej mi się kojarzył! :)

Styczeń 2010

seksuologia - WARSZAWA - psychologia
konsultacje, porady, specjalista, specjaliści, gabinet, gabinety, przychodnia, klinika, polski, polscy, seksuolog, psycholog, specialisty, specjalistów, seksuolodzy, psycholodzy, seksuologia, psychologia, warszawa, warszawie, warszawy, londyn, londynie, polska, londynu, polsce, anglia, anglii, wyspy, wyspach


oferta dla specjalistów  wyszukiwarka  |  korzystanie  z  serwisu  równoznaczne  akceptacji  regulaminu  |  copyright by Grażyna Czubińska


konsultacje, porady, specjalista, specjaliści, gabinet, gabinety, przychodnia, klinika, polski, polscy, seksuolog, psycholog, specialisty, specjalistów, seksuolodzy, psycholodzy, seksuologia, psychologia, warszawa, warszawie, warszawy, londyn, londynie, polska, londynu, polsce, anglia, anglii, wyspy, wyspach
seksuologia - LONDYN - psychologia