pajacyk.pl - codziennie...
intymnet.pl

dr Grażyna Czubińska
SEKSUOLOG - DORADCA RODZINNY - MEDIATOR
- L O N D Y N -konsultacje, porady, specjalista, specjaliści, gabinet, gabinety, przychodnia, klinika, polski, polscy, seksuolog, psycholog, specialisty, specjalistów, seksuolodzy, psycholodzy, seksuologia, psychologia, warszawa, warszawie, warszawy, londyn, londynie, polska, londynu, polsce, anglia, anglii, wyspy, wyspach


home  |  mediaroom  blog pomoc
                      specjalisty w Warszawie
KONSULTACJE ONLINE
pomoc
                      specjalisty w Londynie
partnerzy  szkolenia  |  kontakt

konsultacje, porady, specjalista, specjaliści, gabinet, gabinety, przychodnia, klinika, polski, polscy, seksuolog, psycholog, specialisty, specjalistów, seksuolodzy, psycholodzy, seksuologia, psychologia, warszawa, warszawie, warszawy, londyn, londynie, polska, londynu, polsce, anglia, anglii, wyspy, wyspach


zasady | polityka prywatnościregulamin

[ Last update: 21-05-2018 ]


1. Korzystający z serwisu intymnet.pl zobowiązani są do czynienia tego ściśle według jego przeznaczenia, nie naruszając przy tym i w następstwie tego wizerunku zarówno dr Grażyny Czubińskiej, jak i serwisu intymnet.pl, a ponadto dobrych obyczajów oraz przepisów obowiązujących na terytorium Unii Europejskiej praw.

2. Dr Grażyna Czubińska zobowiązuje się z pełnym poszanowaniem prywatności i danych osobowych Korzystających z serwisu do udzielania niezbędnych im informacji, umożliwiających pożytkowanie przez nich informacji i danych pochodzących z serwisu intymnet.pl, w zgodzie z regulaminem. Korzystającym z serwisu nie należą się z tego tytułu jakiekolwiek wynagrodzenia, a ponadto zobowiązani są łączyć się z serwisem na swój koszt.

3. Regulamin wraz z jego załącznikami wchodzi w życie z dniem jego ujawnienia na odpowiedniej stronie internetowej serwisu intymnet.pl. dr Grażyna Czubińska zastrzega sobie prawo do dokonywania w regulaminie lub/i załącznikach bez uprzedzenia zmian niezbędnych, według jej uznania, do podtrzymania lub/i rozwoju partnerskich relacji pomiędzy nią a Korzystającymi z serwisu. Każda nowa wersja regulaminu lub/i jego załączników wchodzi w życie z chwilą ujawnienia jej na właściwej jej stronie internetowej serwisu intymnet.pl i jest obowiązkowa przy wszystkich zachodzących od tego momentu zdarzeniach.

4. Serwis intymnet.pl to medium o charakterze przede wszystkim informacyjnym, umożliwiającym Korzystającym z serwisu kontakt ze specjalistką w zakresie poradnictwa psychoseskualnego i rodzinnego w osobie dr Grażyny Czubińskiej. Nie gwarantuje ona Korzystającym z serwisu odniesienia a priori jakichkolwiek z możliwych korzyści tytułem udostępniania przez nią za pośrednictwem serwisu intymnet.pl treści informacyjnych.

5. Wszelkie mogące znajdować się w serwisie intymnet.pl dobra niematerialne, w tym także wszelkie znaki lub/i nazwy handlowe - zarówno zastrzeżone jak i nie podlegające formalnej ochronie prawnej, stanowią w zupełności własność ich prawowitych właścicieli. W kwestiach nieuregulowanych regulaminem mają adekwatne zastosowanie obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie spory związane z regulaminem, w przypadku uprzedniej niemożności znalezienia ich polubownego rozwiązania drogą reklamacyjną lub/i porozumieniową, rozstrzygane są przez sądy powszechne odpowiednie dla dr Grażyny Czubińskiej.


Pivacy Policy

Intymnet.pl ("Intymnet") is committed to protecting your privacy when you use any of our services. This Privacy Notice explains how we use information about you and how we protect your privacy. If you have any questions about how we look after your personal information, please contact Intymnet’s Data Protection Officer: Dr Grazyna Czubinska, at intymnet[at]intymnet.pl

1. Your personal information
Personal information is anything that directly or indirectly identifies and relates to a living person, such as a name, address, telephone number, etc.


2. Why do we need your personal information?
We may need to use some information about you to:

- contact you about our services
- help investigate any concerns about our services


3. How the law allows us to use your personal information
There are a number of legal reasons why we will need to collect and use your personal information in different circumstances. Generally, we collect and use personal information where:

- you, or your legal representative, have given consent
- you have entered into any sort of agreement or contract with us
- it is necessary to perform our professional duties or other legitimate purposes
- it is necessary to protect someone in an emergency
- it is required by law
- it is necessary for any legal cases
- it is necessary for archiving, research, or statistical purposes

4. Consent
If we have consent to use your personal information for any particular reason, you have always the right to remove your consent. If you want to remove your consent, please contact intymnet[at]intymnet.pl to let us deal with your request.

5. Your rights regarding your personal information
The law gives you a number of rights in relation to what personal information is used by Intymnet, and how it is used. These rights are listed below. You can ask us to:

- provide you with a copy of standard information that we hold about you
- correct personal information about you which you find as necessary
- delete personal information about you if you think it could be done

6. With whom do we share your personal information?
We can have a legal duty to provide personal information to other organisations to prevent any crime or fraud. For all these reasons, the risk must be serious before we can override your right to privacy. If this is the case, we will make sure that we record what information we share and our reasons for doing so. We will let you know what we have done and why, if we think it is safe to do so.

7. How do we protect your personal information?
We have a legal duty to make sure we hold your personal information (on paper or / and electronically) in a secure way, and to only make it available to those who have a right to see them. Examples of our security include:

- Safe encryption, meaning that information is hidden so that it cannot be read without special knowledge (such as key / password)
- Controlling access to systems and networks allows us to stop people who are not allowed to view your personal information from getting access to it
- Training for our staff allows us to make them aware of how to handle personal information, and how and when to report when something goes wrong
- Regular testing of our technology and ways of working, including keeping up to date on the latest security updates (commonly called patches)

8. Information outside of the European Union
All the personal information is stored in the UK / EU.

9. How long do we keep your personal information?
We will only hold your personal information for as long as it is necessary to fulfill our legal duties or professional purposes.

10. Further advice?
For independent advice about data protection, privacy and data sharing issues, you can contact the Information Commissioner’s Office (ICO) at: www.ico.org.uk
konsultacje, porady, specjalista, specjaliści, gabinet, gabinety, przychodnia, klinika, polski, polscy, seksuolog, psycholog, specialisty, specjalistów, seksuolodzy, psycholodzy, seksuologia, psychologia, warszawa, warszawie, warszawy, londyn, londynie, polska, londynu, polsce, anglia, anglii, wyspy, wyspach


Korzystanie z serwisu równoznaczne akceptacji regulaminu  |  © Dr Grażyna Czubińska


konsultacje, porady, specjalista, specjaliści, gabinet, gabinety, przychodnia, klinika, polski, polscy, seksuolog, psycholog, specialisty, specjalistów, seksuolodzy, psycholodzy, seksuologia, psychologia, warszawa, warszawie, warszawy, londyn, londynie, polska, londynu, polsce, anglia, anglii, wyspy, wyspach