pajacyk.pl - codziennie...
intymnet.pl

dr Grażyna Czubińska
SEKSUOLOG - DORADCA RODZINNY - MEDIATOR
- L O N D Y N -konsultacje, porady, specjalista, specjaliści, gabinet, gabinety, przychodnia, klinika, polski, polscy, seksuolog, psycholog, specialisty, specjalistów, seksuolodzy, psycholodzy, seksuologia, psychologia, warszawa, warszawie, warszawy, londyn, londynie, polska, londynu, polsce, anglia, anglii, wyspy, wyspach


home  |  mediaroom  blog pomoc
                      specjalisty w Warszawie
KONSULTACJE ONLINE
pomoc
                      specjalisty w Londynie
partnerzy  szkolenia  |  kontakt

konsultacje, porady, specjalista, specjaliści, gabinet, gabinety, przychodnia, klinika, polski, polscy, seksuolog, psycholog, specialisty, specjalistów, seksuolodzy, psycholodzy, seksuologia, psychologia, warszawa, warszawie, warszawy, londyn, londynie, polska, londynu, polsce, anglia, anglii, wyspy, wyspach


zasady

- - - - - - - - - - -O F E R T A- - - - - - - - - - - -


dr Grażyna Czubińska

Seksuolog, Doradca RodzinnyGabinet ze zrozumieniem potrzeby intymności w intymnych sprawach - specjalistyczna pomoc dla Polek i Polaków w Wlk. Brytanii, w zakresie ludzkich spraw:


=> Kryzysy i problemy indywidualne, partnerskie, małżeńskie, rodzinne (praca nad samotnością, terapia rodzinna, małżeńska i partnerska nie tylko by stworzyć i podtrzymać płomień uczuć w Waszym związku, ale i żeby umieć się komunikować w kwestiach Wam doskwierających);

=> Problemy z seksem, w tym m.in.:  problem z erekcją, problem z oziębłością / brak ochoty na seks, problem z masturbacją, przedwczesny wytrysk, uzależnienie od pornografii, impotencja, pochwica, aseksualizm.

=> Osamotnienie i alienacja w następstwie emigracji i Brexit (by łatwiej było Wam odnajdywać się partnersko w nowym środowisku / warunkach, a co przy tym ważne, by utrzymać każdy ważny związek też na odległość);

=> Antykoncepcja i planowanie rodziny (byście dobrze wiedzieli co, kiedy i jak macie planować, gdyż aborcja to przecież ostateczność a nie środek antykoncepcyjny);

=> Porady dla ofiar przemocy / mobbingu psychoseksualnego (by nie obwiać się walki o swoje prawa);

- - -DYSKRECJA GWARANTOWANA  - - -

dr Grażyna Czubińska - Seksuolog, dyplomowana specjalistka poradnictwa psychoseksualnego i rodzinnego z ponad 25-letnim doświadczeniem  zawodowym  w  pracy  z  ludźmi - telefon kontaktowy w Londynie:  +44 (0)750 697 10 10

Sesja konsultacyjna trwa od 50 do 60 minut. Dodatkowo moi pacjenci dostają tzw. "zadania domowe" - testy i ankiety do samodzielnego wykonania między jednym a drugim spotkaniem ze mną (w przypadku istnienia konieczności podjęcia terapii). Ponadto wystawiam faktury.regulamin


[ 23-06-2011, 19:30 GMT ]


1. Korzystający z serwisu intymnet.pl zobowiązani są do czynienia tego ściśle według jego przeznaczenia, nie naruszając przy tym i w następstwie tego wizerunku zarówno dr Grażyny Czubińskiej, jak i serwisu intymnet.pl, a ponadto dobrych obyczajów oraz przepisów obowiązujących na terytorium Unii Europejskiej praw.

2. Dr Grażyna Czubińska zobowiązuje się z pełnym poszanowaniem prywatności i danych osobowych Korzystających z serwisu do udzielania niezbędnych im informacji, umożliwiających pożytkowanie przez nich informacji i danych pochodzących z serwisu intymnet.pl, w zgodzie z regulaminem. Korzystającym z serwisu nie należą się z tego tytułu jakiekolwiek wynagrodzenia, a ponadto zobowiązani są łączyć się z serwisem na swój koszt.

3. Regulamin wraz z jego załącznikami wchodzi w życie z dniem jego ujawnienia na odpowiedniej stronie internetowej serwisu intymnet.pl. dr Grażyna Czubińska zastrzega sobie prawo do dokonywania w regulaminie lub/i załącznikach bez uprzedzenia zmian niezbędnych, według jej uznania, do podtrzymania lub/i rozwoju partnerskich relacji pomiędzy nią a Korzystającymi z serwisu. Każda nowa wersja regulaminu lub/i jego załączników wchodzi w życie z chwilą ujawnienia jej na właściwej jej stronie internetowej serwisu intymnet.pl i jest obowiązkowa przy wszystkich zachodzących od tego momentu zdarzeniach.

4. Serwis intymnet.pl to medium o charakterze przede wszystkim informacyjnym, umożliwiającym Korzystającym z serwisu kontakt ze specjalistką w zakresie poradnictwa psychoseskualnego i rodzinnego w osobie dr Grażyny Czubińskiej. Nie gwarantuje ona Korzystającym z serwisu odniesienia a priori jakichkolwiek z możliwych korzyści tytułem udostępniania przez nią za pośrednictwem serwisu intymnet.pl treści informacyjnych.

5. Wszelkie mogące znajdować się w serwisie intymnet.pl dobra niematerialne, w tym także wszelkie znaki lub/i nazwy handlowe - zarówno zastrzeżone jak i nie podlegające formalnej ochronie prawnej, stanowią w zupełności własność ich prawowitych właścicieli. W kwestiach nieuregulowanych regulaminem mają adekwatne zastosowanie obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie spory związane z regulaminem, w przypadku uprzedniej niemożności znalezienia ich polubownego rozwiązania drogą reklamacyjną lub/i porozumieniową, rozstrzygane są przez sądy powszechne odpowiednie dla dr Grażyny Czubińskiej.

konsultacje, porady, specjalista, specjaliści, gabinet, gabinety, przychodnia, klinika, polski, polscy, seksuolog, psycholog, specialisty, specjalistów, seksuolodzy, psycholodzy, seksuologia, psychologia, warszawa, warszawie, warszawy, londyn, londynie, polska, londynu, polsce, anglia, anglii, wyspy, wyspach


korzystanie z serwisu równoznaczne akceptacji regulaminu |  copyright by Grażyna Czubińska | design by RM


konsultacje, porady, specjalista, specjaliści, gabinet, gabinety, przychodnia, klinika, polski, polscy, seksuolog, psycholog, specialisty, specjalistów, seksuolodzy, psycholodzy, seksuologia, psychologia, warszawa, warszawie, warszawy, londyn, londynie, polska, londynu, polsce, anglia, anglii, wyspy, wyspach