pajacyk.pl - codziennie...
















intymnet.pl


Grażyna Czubińska MA, MPSA
SEKSUOLOG, DORADCA RODZINNY
- L O N D Y N -


seksuologia - WARSZAWA - psychologia
konsultacje, porady, specjalista, specjaliści, gabinet, gabinety, przychodnia, klinika, polski, polscy, seksuolog, psycholog, specialisty, specjalistów, seksuolodzy, psycholodzy, seksuologia, psychologia, warszawa, warszawie, warszawy, londyn, londynie, polska, londynu, polsce, anglia, anglii, wyspy, wyspach


intymnet  |  mediaroom  blog pomoc specjalisty w Warszawie
KONSULTACJE ONLINE
pomoc specjalisty w Londynie
partnerzy  szkolenia  |  kontakt

konsultacje, porady, specjalista, specjaliści, gabinet, gabinety, przychodnia, klinika, polski, polscy, seksuolog, psycholog, specialisty, specjalistów, seksuolodzy, psycholodzy, seksuologia, psychologia, warszawa, warszawie, warszawy, londyn, londynie, polska, londynu, polsce, anglia, anglii, wyspy, wyspach
seksuologia - LONDYN - psychologia



autorka





osobisty blog ekspercki





archiwum






Grażyna Czubińska

G r a ż y n a    C z u b i ń s k a


Listopad 2010 | Grażyna Czubińska: "Równouprawnienie"


Równość płci - rozumiana jako równy status kobiet oraz mężczyzn w miejscu pracy, jest w sumie dość świeżym wątkiem życia struktur organizacyjnych. Jeszcze nawet w drugiej połowie XX-ego wieku, czyli dobre dwieście lat od początku "nowoczesnych czasów", problem dyskryminacji pracownic pod względem płacowym brany był za coś oczywistego. Jedna z interesujących tez, podnoszonych do rangi wyjaśnienia takich a nie innych realiów, ma swoje źródło w psychoanalizie, którą stworzył Freud. Otóż pomiędzy trzecim a szóstym rokiem życia rozwija się u ludzi świadomość różnic płciowych. Ma to zgoła odmienny wpływ na proces rozwoju psychoseksualnego kobiet i mężczyzn...

Dzieci w tym wieku na pozór nie różnią się dla siebie jeszcze inaczej, niż stylem ubioru. Przypadkowo dostrzegając więc u siebie, np. podczas zabaw na plaży, obecność lub nieobecność narządów płciowych wyraźnie odznaczających się w budowie ciała, dokonują w swoich głowach jednych z pierwszych ważnych procesów myślowych o charakterze wartościującym.





Chłopcy, zauważając u dziewczynek nieobecność zewnętrznie roz- budowanych genitaliów, zazwyczaj bywają dumni a często obnoszą się faktem posiadania tego, czego one nie mają. Dziewczynki natomiast, zauważając u chłopców obecność czegoś, czego one nie mają, zwykle bywają przygnębione a nierzadko nawet zapłakane nieposiadaniem penisa.

Z czasem jednak, według Freuda, pojawiają się w ich umysłach myśli wywołujące sprzeczne stany wewnętrzne. To coś w formie zjawiska pogodowego, gdy "niby słońce świeci, a jednak deszcz pada". Chłopcy czują irracjonalną obawę przed utratą penisa, a tym samym przed staniem się kimś pozornie gorszym. Dziewczynki zaś irracjonalnie chcą go mieć, tym samym pragnąc stać się kimś pozornie lepszym. Tych wszystkich swoich dziecięcych wnioskowań w dorosłości, (a więc także i w pracy zawodowej), raczej nikt z nas nie jest już świadomy. One jednak w nas tkwią, jeśli zaufać Freudowi. Tkwią zepchnięte w podświadomość. Wzmocnione w trakcie powstawania tak ludzkimi emocjami, jak radość i strach czy smutek i aspiracja, raz po raz zdradzają swoje istnienie m.in. podczas relacji inter-personalnych ze współpracownikami. Równouprawnienie - jego realizacja, staje się "syzyfową pracą", gdy jedna strona podświadomie sądzi, że zagraża ono posiadanej pozycji, a druga strona (również podświadomie) pożąda czegoś dla samego faktu posiadania...

Listopad 2010





















seksuologia - WARSZAWA - psychologia
konsultacje, porady, specjalista, specjaliści, gabinet, gabinety, przychodnia, klinika, polski, polscy, seksuolog, psycholog, specialisty, specjalistów, seksuolodzy, psycholodzy, seksuologia, psychologia, warszawa, warszawie, warszawy, londyn, londynie, polska, londynu, polsce, anglia, anglii, wyspy, wyspach


oferta dla specjalistów  wyszukiwarka  |  korzystanie  z  serwisu  równoznaczne  akceptacji  regulaminu  |  copyright by Grażyna Czubińska


konsultacje, porady, specjalista, specjaliści, gabinet, gabinety, przychodnia, klinika, polski, polscy, seksuolog, psycholog, specialisty, specjalistów, seksuolodzy, psycholodzy, seksuologia, psychologia, warszawa, warszawie, warszawy, londyn, londynie, polska, londynu, polsce, anglia, anglii, wyspy, wyspach
seksuologia - LONDYN - psychologia